x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ตรวจตลาดนัด ต.วังน้ำเขียว08/11/2020 - 09:05
กองทุนยุติธรรมชุมชน08/06/2020 - 11:33
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ08/06/2020 - 10:34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน07/10/2020 - 16:11
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี07/10/2020 - 13:02
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน07/09/2020 - 16:12
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 256307/09/2020 - 15:58
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน07/10/2020 - 13:05
คู่มือการใช้ทรัพย์สิน อบต.วังน้ำเขียว07/08/2020 - 17:53
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม07/08/2020 - 17:38

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง