x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
" COVID-19 รู้ทันป้องกันได้ "04/07/2020 - 10:17
แผนอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓04/02/2020 - 13:45
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองบริเวณคลองแล้ง ม.1403/27/2020 - 15:39
โครงการรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากครัวเรือน03/27/2020 - 15:36
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 256303/23/2020 - 15:35
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองแล้ง ม.1403/12/2020 - 09:55
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บริเวณคลองแล้ง ม.1403/11/2020 - 12:06
การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา อบต.วังน้ำเขียว03/10/2020 - 15:34
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ตำบลวังน้ำเขียว02/13/2020 - 15:36
ประชาสัมพันธ์แบ่งสมาชิกสภา อบจ.02/11/2020 - 10:16

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง