x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเผาหญ้า ขยะ หรือสิ่งอื่นๆ ในที่ดินของตนเอง02/05/2020 - 16:06
ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ01/22/2020 - 15:22
ฝุ่น pm 2.501/22/2020 - 15:13
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน11/04/2019 - 13:33
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง09/09/2019 - 09:59
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย05/30/2019 - 13:24
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว05/22/2019 - 23:33
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการกรอกแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กรอบแบบสอบถามในระบบ05/22/2019 - 23:31
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)11/20/2018 - 15:11
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)11/20/2018 - 15:10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง