x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติ01/22/2020 - 15:22
ฝุ่น pm 2.501/22/2020 - 15:13
การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน11/04/2019 - 13:33
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง09/09/2019 - 09:59
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย05/30/2019 - 13:24
ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว05/22/2019 - 23:33
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการกรอกแบบ EIT เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก กรอบแบบสอบถามในระบบ05/22/2019 - 23:31
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)11/20/2018 - 15:11
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)11/20/2018 - 15:10
รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ระหว่าง วันที่ ๑๙ ถึง ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑11/19/2018 - 15:11

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง