x
Submitted by adminwnk on 7 April 2020

ขอความมือร่วมประชาชนผู้ที่เข้ามาติดต่อ ให้คัดกรองโดยการวัดอุณภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากปิดจมูกทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการนะคะ

ภาพประชาสัมพันธ์
" จุดคัดกรองด้านหน้าอบต.วังน้ำเขียว "
" จุดคัดกรองด้านหน้าอบต.วังน้ำเขียว "
" จุดคัดกรองด้านหน้าอบต.วังน้ำเขียว "
" จุดคัดกรองด้านหน้าอบต.วังน้ำเขียว "