x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง04/01/2021 - 11:07
การจัดทำแผนปฎฺบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256404/01/2021 - 11:11
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:06
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:02
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ 1411/12/2020 - 14:25
ประกาศเผยแผ่การจัดซื้อจัดจ้าง11/09/2020 - 16:48
ประกาศกำหนดราคากลาง08/17/2020 - 11:14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง06/22/2020 - 16:06
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองบรืเวณคลองแล้ง ม.1403/11/2020 - 12:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8-10 , ม.1302/20/2020 - 14:35
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.502/20/2020 - 14:31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม.1308/19/2020 - 10:55
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ม8เชื่อม ม1002/20/2020 - 14:26
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ06/25/2019 - 11:06
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ06/25/2019 - 11:04
ประกาศราคากลาง ม.13 ซอย นางเจริญรัตน์ ลอยเจริญ08/19/2020 - 11:37
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่ ๘06/25/2019 - 11:05

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
การขอใช้รถยนต์ราชการ2021-04-09
การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2021-04-09
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติปี 642021-04-09
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม2021-04-08
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2021-03-31
การกำหนดจำนวนวันลา มาสาย 2021-03-31
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 14 บ้านวังน้ำเขียว2021-03-18
แจ้งคำสั่งพิทักษ์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด2021-03-09
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน2021-02-24
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ที่ 30/2564 ..เรื่อง การจัดพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง  3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 25662021-03-11
e-service คำร้องทั่วไป