x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ลงข่าว
ร่าง Tor ม.112/23/2021 - 14:34
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 256409/03/2021 - 14:35
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง09/03/2021 - 14:32
ขออนุุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ09/03/2021 - 14:30
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่909/03/2021 - 14:25
ราคากลางตามแบบ ปปช (ท่อเมนประปา)09/03/2021 - 14:21
ราคากลางตามแบบ ปปช (สายวังน้ำเขียว-สระพัง)09/03/2021 - 14:18
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่1209/03/2021 - 14:13
รายงานผลกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่509/03/2021 - 14:10
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง04/01/2021 - 11:07
การจัดทำแผนปฎฺบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 256404/01/2021 - 11:11
ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:06
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ม.1403/31/2021 - 16:02
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางฯ หมู่ 1411/12/2020 - 14:25
ประกาศเผยแผ่การจัดซื้อจัดจ้าง11/09/2020 - 16:48
ประกาศกำหนดราคากลาง08/17/2020 - 11:14
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง06/22/2020 - 16:06
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองบรืเวณคลองแล้ง ม.1403/11/2020 - 12:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.8-10 , ม.1302/20/2020 - 14:35
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.502/20/2020 - 14:31

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
แผนคุณธรรม จริยธรรม ปี25642022-07-05
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2022-07-05
มาแล้วพี่จ๋า......ฤดูกาลอินทผลัม มาแล้วจ้า สวนอินทผลัมลุงเบี้ยว.... ของดีตำบลวังน้ำเขียว สด ใหม่ตัดจากต้น ทั้งหวาน ทั้งกรอบ เปิดสวน ในวันที่ 9 กรกฎาคม นี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-4119949 รีบไปกันนะคะ2022-07-05
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบิหารส่วนตำบลสังน้ำเขียว พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน2022-06-30
เรื่องร้องเรียน 25642022-06-30
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ พ.ศ.25642022-06-29
ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2022-06-29
กฏหมายต้องรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2022-06-29
รณรงค์เลิกสูบบุหรี่อย่างง่ายด้วยตนเอง2022-06-29
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 2022-06-21
e-service คำร้องทั่วไป