x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/25632020-04-22
" จุดคัดกรองด้านหน้าอบต.วังน้ำเขียว "2020-04-07
" COVID-19 รู้ทันป้องกันได้ "2020-04-07
แผนอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓2020-04-02
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองบริเวณคลองแล้ง ม.142020-03-27
โครงการรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากครัวเรือน2020-03-27
สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25632020-03-23
โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองแล้ง ม.142020-03-12
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บริเวณคลองแล้ง ม.142020-03-11
การตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา อบต.วังน้ำเขียว2020-03-10
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย