x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
มาแล้วพี่จ๋า......ฤดูกาลอินทผลัม มาแล้วจ้า สวนอินทผลัมลุงเบี้ยว.... ของดีตำบลวังน้ำเขียว สด ใหม่ตัดจากต้น ทั้งหวาน ทั้งกรอบ เปิดสวน ในวันที่ 9 กรกฎาคม นี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-4119949 รีบไปกันนะคะ2022-07-05
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบิหารส่วนตำบลสังน้ำเขียว พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน2022-06-30
เรื่องร้องเรียน 25642022-06-30
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ พ.ศ.25642022-06-29
ประกาศผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2022-06-29
กฏหมายต้องรู้ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ2022-06-29
รณรงค์เลิกสูบบุหรี่อย่างง่ายด้วยตนเอง2022-06-29
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 2022-06-21
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 25652022-06-21
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล2022-05-31
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย