x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 25632020-08-25
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างประจำปีงบฯ พ.ศ. 25632020-08-24
ตรวจตลาดนัด ต.วังน้ำเขียว2020-08-11
กองทุนยุติธรรมชุมชน2020-08-06
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ2020-08-06
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน2020-07-10
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2020-07-10
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน2020-07-09
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 25632020-07-09
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน2020-07-10
e-service คำร้องทั่วไป