x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม2021-04-08
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล2021-03-31
การกำหนดจำนวนวันลา มาสาย 2021-03-31
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 14 บ้านวังน้ำเขียว2021-03-18
แจ้งคำสั่งพิทักษ์เด็ดขาดของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด2021-03-09
ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน2021-02-24
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ที่ 30/2564 ..เรื่อง การจัดพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ลงสู่ตำแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากำลัง  3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 25662021-03-11
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว2021-02-16
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ที่ 1/25642021-02-16
กิจกรรมเก็บขยะ เส้นทางถนนปลดภัยไร้ขยะ2021-02-15
e-service คำร้องทั่วไป