x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
"การรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง" โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน2021-09-13
รายงานผลการประเมินระดับความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๔2021-09-13
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25652021-09-09
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติปี 652021-09-09
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 25642021-09-03
ประชาสัมพันธ์ สารคดีวิทยุ ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” 365 ตอน2021-08-27
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25642021-08-25
ผลการดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรม อบต.วังน้ำเขียว ปี 25632021-08-23
ผลการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม อบต.วังน้ำเขียว ปี 25632021-08-23
ประกาศสำนักงานอุตสาหรกรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตโรงงานจำพวกที่ 3 2021-08-20
e-service คำร้องทั่วไป