x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25652021-09-09
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติปี 652021-09-09
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 25642021-09-03
ประชาสัมพันธ์ สารคดีวิทยุ ชุด “กฎหมายง่ายจัง แค่ฟังก็เข้าใจ” 365 ตอน2021-08-27
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25642021-08-25
ผลการดำเนินงานคุณธรรมจริยธรรม อบต.วังน้ำเขียว ปี 25632021-08-23
ผลการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม อบต.วังน้ำเขียว ปี 25632021-08-23
ประกาศสำนักงานอุตสาหรกรรมจังหวัดนครปฐม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาอนุญาตโรงงานจำพวกที่ 3 2021-08-20
มาตรการสร้างจิตรสำนึกแก่บุคลากรผู้บริหารสมาชิกข้าราชการ2021-08-18
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ2021-08-18
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย