x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต2020-07-08
การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT2020-06-08
เทคนิคล้างมือให้ห่างไกล ไวรัสโควิด-192020-05-19
แนวทางสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)2020-05-12
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/25632020-04-22
" จุดคัดกรองด้านหน้าอบต.วังน้ำเขียว "2020-04-07
" COVID-19 รู้ทันป้องกันได้ "2020-04-07
แผนอัตรากำลัง ๓ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓2020-04-02
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประตูกักเก็บน้ำพร้อมขุดลอกคลองบริเวณคลองแล้ง ม.142020-03-27
โครงการรับคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากครัวเรือน2020-03-27
e-service คำร้องทั่วไป