x

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ผ่านช่องทาง เวปไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ลงข่าว
ขอเชิญเข้าร่วมงาน มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน2022-08-01
ประกาศ อบต.วังน้ำเขียว เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง2022-07-11
ประกาศ อบต.วังน้ำเขียว เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2/2565)2022-07-11
ประกาศอำเภอกำแพงแสน เรื่อง ขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕2022-07-07
ผลการประเมินความโปร่งใส ita ปี 25642022-07-05
แผนคุณธรรม จริยธรรม ปี25642022-07-05
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม2022-07-05
มาแล้วพี่จ๋า......ฤดูกาลอินทผลัม มาแล้วจ้า สวนอินทผลัมลุงเบี้ยว.... ของดีตำบลวังน้ำเขียว สด ใหม่ตัดจากต้น ทั้งหวาน ทั้งกรอบ เปิดสวน ในวันที่ 9 กรกฎาคม นี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-4119949 รีบไปกันนะคะ2022-07-05
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบิหารส่วนตำบลสังน้ำเขียว พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน2022-06-30
เรื่องร้องเรียน 25642022-06-30
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
กองทุน กปท. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย