Submitted by adminwnk on 27 April 2021

ประกาศจังหวัดนครปฐม ที่ 51/2564 
เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 
ลงวันที่ 23 เมษายน 2564


และเบอร์ติดต่อสอบถาม - แจ้งเหตุ
ของศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 นครปฐม

ภาพประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครปฐม ที่ 51/2564  เรื่อง ให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 
ติดต่อสอบถาม - แจ้งเหตุ  ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 นครปฐม