x
Submitted by adminwnk on 12 January 2022


คำแถลงนโยบาย
ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพประชาสัมพันธ์
1ประกาศคำแถลงนโยบาย
คำแถลงนโยบาย 1
คำแถลงนโยบาย 2
คำแถลงนโยบาย 3